LOVCI PEREL

Lovci perel, tak se nazývají děti, které se rozhodly zapojit do soutěže a odpovídat na otázky..

Soutěž Lovci perel vznikla v knihovně v Hradci Králové. Jejím garantem je paní Alice Hrbková. Ta chtěla děti více přitáhnout ke knihám, což se jí nepochybně povedlo.

K libovolné přečtené knize vytvořila soubor otázek, na které pozorný čtenář v knize nalezl odpověď. Soubor tvoří povinné otázky a nepovinné. Správné odpovědi na povinné otázky jsou odměňovány v podobě perel/korálků. Nepovinné otázky jsou pro soutěžícího dobrovolné a odměny za ně se také mezi knihovnami liší.

Jestliže čtenář nenajde mezi "perlorodkami" (tak se říká soutěžním knihám) tu, kterou si chce zrovna číst, může perlorodku sám vytvořit. Čeká jej náročný úkol. Musí vymyslet otázky povinné i nepovinné, napsat správné odpovědi včetně čísel stránek se správnou odpovědí. Jeho úsilí však bývá korunováno dvojnásobnou odměnou.

Věk soutěže není nijak omezen, a tak je jen na Vás, zda se do soutěže zapojíte.


https://www.kjm.cz/lovci