AKCE

Pravidelné akce:

Noc s Andersenem

Český den proti rakovině

Pasování prváčků na čtenáře

S vysvědčením do knihovny

Mikuláš (ve spolupráci se ZŠ)

Promítání pro děti

Vyhlášení výsledků Lovci perel

Čtenářský kroužek při ZŠ

Ostatní akce:

Výtvarné soutěže

Besedy se spisovateli a ilustrátory

Besedy organizované knihovnicí pro žáky místní školy

Promítání historických záznamů (ve spolupráci s p. Klofáčem)

Bazar knih a časopisů