Výpůjční doba od září 2019

Místní knihovna je od 4. září otevřena pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00.


Upozorňujeme čtenáře, kteří si vypůjčili knihy před prázdninami, že je bezplatně mohou vrátit do 18. září včetně. V případě nevrácení knih do termínu vám bude zaslána zpoplatněná upomínka.